Administratorem Twoich danych osobowych jest VIRTUAL MEDIA TEAM DOO BEOGRAD z siedzibą przy ul. Jurija Gagarina 231 326, 11070 Beograd, Srbija/Serbia, MB: 21132110, PIB: 109144593, (dalej: Administrator), adres e-mail: kontakt@vmt.rs (na powyższe dane adresowe i/lub e-mail możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych).

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla poniżej wskazanych celów i przez wskazany tam czas:
● przesyłania przez nas (Administratora) informacji o promocjach, rabatach, interesujących ofertach i konkursach na podany przez Ciebie e-mail (na podstawie stosownej zgody) – do czasu wycofania zgody,
● przesyłania przez naszych (Administratora) partnerów biznesowych informacji o promocjach, rabatach, interesujących ofertach i konkursach na podany przez Ciebie e-mail (na podstawie stosownej zgody) – do czasu wycofania zgody,
● budowania w sposób automatyzowany profilu zakupowego (w oparciu o takie informacje jak: zainteresowania, preferencje zakupowe, aktywność na stronach www – są one gromadzone poprzez wykorzystywanie marketingowych plików cookies oraz skryptów) (na podstawie stosownej zgody) – do czasu wycofania zgody,
● obsługi reklamacji i zgłoszeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO) – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na reklamację i/lub zgłoszenie,
● kontaktowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – na czas trwania kontaktu, ale nie dłużej niż przez rok,
● zabezpieczenia ew. roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu wygaśnięcia roszczeń.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są nasi partnerzy handlowi, a także firmy, które wspierają nas w takich obszarach jak kadry, księgowość, IT, prawo, marketing, operatorzy pocztowi.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Serbii będącej państwem trzecim w rozumieniu RODO. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:
● prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO).
● prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).
● prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO).
● prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
● prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, (art. 20 RODO),
● prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),
● w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt na adres e-mail: kontakt@vmt.rs .
● w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
- listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
- telefonicznie: (22) 531 03 00

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej określonych celów przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych. Wsytuacji przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO, Administrator oświadcza, iż spełnione zostaną warunki z art. 46 lub art. 49 RODO, zezwalające na takie przekazanie.

Organizujesz konkurs, ale nie wiesz
jak dotrzeć do odbiorców?

Nie umiesz określić grupy docelowej?

A może nie wiesz jak przeprowadzić go zgodnie z obowiązującym prawem ?

Spokojnie, pomożemy Ci! Jesteśmy w tym ekspertami

puchar

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Serwisu http://www.klubpromocji.com/
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach, rabatach, interesujących ofertach i konkursach od VIRTUAL MEDIA TEAM DOO BEOGRAD (operatora strony http://www.klubpromocji.com/) na podany przeze mnie adres e-mail. Niniejszą zgodę mogę w każdej chwili dobrowolnie wycofać.
Chcę otrzymywać informacje promocjach, rabatach, interesujących ofertach i konkursach handlowe od firm współpracujących z VIRTUAL MEDIA TEAM DOO BEOGRAD (lista naszych partnerów dostępna jest w tym miejscu) na podany przeze mnie adres e-mail. Niniejszą zgodę mogę w każdej chwili dobrowolnie wycofać.
Wyrażam zgodę na zautomatyzowane wykorzystywanie informacji o moich preferencjach zakupowych, aktywności na stronach www na potrzeby budowania profilu, który będzie wykorzystywany dla celów marketingowych poprzez oferowanie dedykowanych usług i produktów, a także prezentowanie reklam produktów i usług w oparciu o określone preferencje. Niniejszą zgodę mogę w każdej chwili dobrowolnie wycofać.

Nasze szczęśliwe liczby to:

1527
obraz

Zadowolonych Klientów

19332
obraz

Godzin spędzonych
nad realizacją projektów

1865
obraz

Zrealizowanych
i zakończonych konkursów

5350
obraz

Wypitych kaw

A nad wszystkim czuwa nasza drużyna, czyli

8

osobowy zespół ekspertów

Kontakt